ลงทะเบียน

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของ ทาง เว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส , ชื่อ


สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่านๆ มีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใด ๆ จากเว็บไซต์เราได้


เทศบาลตำบลจันจว้า ถนนแม่จัน-เชียงแสน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57270 โทรศัพท์ 0-5377-5123 แฟกซ์. 0-5377-5510 อีเมล์. janjawa2560@hotmail.com

ป้อนชื่อผู้ใช้งาน (8 - 20 ตัวอักษร หรือ ตัวเลข)
ป้อน ชื่อ-นามสกุล ของท่าน (ไม่เกิน 50 ตัวอักษร)
ป้อนรหัสผ่าน (8 - 20 ตัวอักษร หรือ ตัวเลข)
ยืนยันรหัสผ่านให้ตรงกับช่องรหัสผ่าน (โปรตรวมสอบ Caps Lock และ ภาษา)
ป้อน E - mail เพื่อรับการแจ้งเตือนการจัดส่งสินค้า
ยืนยัน E - mail เพื่อความถูกต้อง